Natuur midden in de samenleving

Duurzame melk­vee­houders zorgen voor hogere bio­diversiteit onder, en boven de grond.

Stads­­bewoners hebben minder last van extreme hitte dankzij groene plekken in de stad.

Bedrijventerreinen zijn aantrekkelijker als ze meer ruimte voor natuur bieden.

Tweede Natuur omvat een bundeling van maatschappelijke initiatieven waarin natuur samengaat met andere maatschappelijke belangen. Nederland kan veel meer van zulke slimme combinaties gebruiken. Zodat natuur een stevigere plek krijgt in ons dagelijks denken en doen.

Laatste nieuws

Betekenis groene burgerinitiatieven voor natuurbeheer

In een artikel in Landschap geven drie Wagenings onderzoekers een analyse van 264 groene burgerinitiatieven. De analyse levert een typologie op van tien soorten burgerinitiatieven en hun focus op beschermen, beleven of beïnvloeden. Op basis van hun doelen,...

Lees meer
Op de Agenda
There are no upcoming events at this time.