Zeventien bestuurders van drinkwaterbedrijven, natuurorganisaties, provincies, waterschappen, gemeente en het ministerie van EZ constateerden in de 2e Groene Tafel Natuur & Drinkwater (op 1 april) een gezamenlijk belang: samenwerking om gebieden robuust(er) te maken. Robuuste gebieden hebben een bodem- en watersysteem dat meerdere functies duurzaam faciliteert, schoon grondwater voor drinkwater en natuur, sterke ruimtelijke bescherming en sterk draagvlak in de omgeving. Een langetermijnvisie waar dergelijke gebieden met prioriteit in te richten en te beschermen biedt een kader voor inpassing van korte termijn projecten.

Er is een routekaart ontwikkeld voor deze ambitie, met een nog verder uit te werken gezamenlijke aanpak en rolverdeling (samenwerkingsvormen, inzet van geld en menskracht). De intentie is om deze samenwerking later dit jaar te bekrachtigen met een ondertekening van de routekaart door de bestuurders van de Groene Tafel.