Vrijdag 1 april tekenden 20 organisaties (oa overheden, infrabeheerders, ingenieursbureaus en de Vlinderstichting) de Green Deal Infranatuur met als doel vergroten van (bewustwording over) biodiversiteit in relatie tot de Nederlandse infrastructuur. De organisaties zetten hun ervaring en kennis in om biodiversiteit in het eigen werkgebied vanzelfsprekender te maken. Op deze manier kan de infrastructuur een grote betekenis krijgen voor een duurzamere leefomgeving met voordeel voor mens en natuur. Nederland beschikt over een dicht netwerk aan infrastructuur: wegen, spoorlijnen, leidingen, dijken en waterwegen. In potentie is deze infrastructuur bij uitstek geschikt aanvullend op het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de EHS) de natuur in Nederland te versterken.