200.000 hectare subsidievrije natuur

Initiatief in het kort

Veel mensen en organisaties in de samenleving willen met natuur aan de slag gaan. Door die energie te mobiliseren en te ondersteunen is het mogelijk om in tien jaar tijd 200.000 hectare natuur te realiseren zonder extra overheidsbudget. Een voorbeeld is Tijdelijke Natuur, dat steeds meer terrein wint in Nederland.


Steun van Tweede Natuur

Het initiatief zoekt versterking van het netwerk, bestuurlijke steun, kennis en procesondersteuning. Onder een verkenning naar toepassing van het concept Krugerpark in Nederland is afgerond.


Partners

Grondeigenaren, burgers, gastvrijheidsondernemers, energiebedrijven, natuurorganisaties, overheden en meer.


Meer info

http://tinyurl.com/ojv7msf


Contact

Hans Hillebrand (Ministerie EZ)