Bodemboeren

Initiatief in het kort

De bodem is een blijvertje. Na het Jaar van de Bodem in 2015 blijft de film Bodemboeren draaien als kapstok voor gesprek, en inspireert hij boeren tot concrete experimenten. Dit wordt stevig ondersteund met een aantal artikelen die breed in de media verspreid worden. Consumenten worden uitgedaagd tot bodembewuste voedselkeuzes en tot compostering met buurtgenoten van voedselresten tot nieuwe stadsbodem.


Steun van Tweede Natuur

Ondersteuning bij de promotie van het initiatief: het vergroten van de zichtbaarheid, het opbouwen van nieuwe kennisnetwerken en het betrekken van onderzoekers en beleidsmakers.


Partners

Boeren, energieke burgers, groene organisaties, educatieve partijen, gemeenten, provincies, Foodlog.


Meer info

www.thuisopaarde.nl

www.bodemboeren.nl

Bodemboer Gerjo


Contact

Fransjan de Waard