Burgerinitiatief Dommelbimd

Initiatief in het kort

Drie bewoners van Boxtel wilden natuurlandschap Dommelbimd voor de toekomst veiligstellen door het aan te kopen. Brabants Landschap financierde voor. Door verkoop van certificaten, via crowdfunding, fondsen en subsidies is het gelukt. Nu kan men het onderhoud oppakken en het gebied stapsgewijs open stellen voor wandelaars. Op het terrein is in 2016 het veldsymposium Burgerinitiatieven en natuur georganiseerd.


Partners

Buurtvereniging, Boxtelse natuurwerkgroep, Boxtelse scholen, gemeente, particulieren, paters Assumptionisten, Het Groene Woud en Brabants Landschap.


Meer info

http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/dommelbimd/


Contact

Sylvia van Gulik, Ria Nibourg en Toine Cooijmans, bewoners Boxtel dommelbimd@gmail.com