Commonland: veenweideherstel

 

Initiatief in het kort

Commonland wil in drie veenweidegebieden (Waterland, Amstelland en Vechtstreek) landbouwbedrijven interesseren om natuurinclusief, duurzaam te produceren voor onder andere de lokale markt en te zoeken naar nieuwe lage impact – hoge opbrengst verdienmodellen, zodat landschapskwaliteiten, economie, sociaal domein en inspiratie terugkeren. Commonland werkt hierbij complementair aan bestaande initiatieven, die ze versnelt en opschaalt, en samenbrengt in een praktijkgericht kennis- en leernetwerk. Uitgangspunt is het 4 returns principe van Commonland.


Steun van Tweede Natuur

Bijdragen aan communicatie over en realisatie van de praktijkproeven.


Partners

Amsterdam Water Science Institute, Louis Bolk Instituut, Natuurmonumenten, boeren en bedrijven in en uit Amsterdam en omgeving.


Meer info

http://www.commonland.com/en


Contact

Danielle de Nie