Initiatief in het kort

Een klimaatneutrale Heineken brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude. Dat zijn de ambities waarvoor Groene Cirkels zich inzet. Dat doet zij door de natuur als uitgangspunt te nemen en programma’s te realiseren rond de onderwerpen energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving. Groene Cirkels wil graag de voor deze ambities benodigde partijen aan zich binden en een voorbeeld van wereldklasse zijn.


Partners

Het initiatief Groene Cirkels is gevormd door multinational HEINEKEN, provincie Zuid-Holland en kennispartner Alterra Wageningen UR.


Meer info

www.groenecirkels.nl


Contact

Francine Loos