Ideeën vol natuur

Initiatief in het kort

Met behulp van het Flevolandse programma Nieuwe Natuur kan in de komende jaren op 14 locaties nieuwe beleefbare natuur worden gerealiseerd. Particuliere initiatiefnemers, (natuur-) organisaties, terreinbeheerders en gemeenten werken 22 gehonoreerde projectinitiatieven uit naar realiseerbare natuurprojecten. De provincie en externe adviseurs ondersteunen de initiatiefnemers bij het rekenen en tekenen. De eerste realisatie-overeenkomst is november 2015 getekend. Met vier projectindieners is in 2015 een intentieovereenkomst afgesloten, waaronder voor een Voedselbos in het Oosterwold.


Steun van Tweede Natuur

De provincie ondersteunt de uitwerking van de ideeën met kennis en waar nodig met geld.


Partners

Tientallen indieners van natuurideeën (zowel particulieren als organisaties), Staatsbosbeheer, Stichting Flevolandschap, provincie Flevoland en gemeenten.


Meer info

https://www.flevoland.nl/Dossiers/Nieuwe-Natuur


Contact

Ron Stapel, provincie Flevoland