Infranatuur

Initiatief in het kort

De Nederlandse fysieke infrastructuur van wegen, energietransport, en water biedt grote kansen voor natuur en biodiversiteit. Via deze Green Deal werken partijen aan een integrale aanpak om die kansen te benutten en in de praktijk te brengen. Dit vergt vaak een cultuuromslag op meerdere fronten. Knelpunten worden omgezet in win-win situaties!


Steun van Tweede Natuur

Het initiatief kan veel bekendheid gebruiken en wil kennis delen. Omdat overheden verantwoordelijk zijn voor infrastructuur verwachten we dat zij actief meedoen.


Partners

Rijkswaterstaat, TenneT, ProRail, Gasunie, ENGIE, Vitens, Heijmans, Arcadis, Waterschappen Rivierenland, Vallei en Veluwe en Aa en Maas, Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland, Provincies Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland en Noord-Brabant, Gemeente Tilburg, Ministeries van EZ en I&M en De Vlinderstichting.


Meer info

www.vlinderstichting.nl/infranatuur

Prorail helpt de natuur een handje


Contact

Albert Vliegenthart, Vlinderstichting

albert.vliegenthart@vlinderstichting.nl