Kolhamster Mainschoar

Initiatief in het kort

Inwoners van Kolham (Groningen), samen met de hieronder genoemde partners verenigd in de Werkgroep  Kolhamster Mainschoar, beheren per juni 2016 31 hectare bos. Het bosperceel ligt noordelijk van Kolham en grenst aan het Groningse deel van het Natuurnetwerk Nederland. Het verbindt het Slochter natuurgebied ’t Roegwold met natuur ten zuidwesten van de stad Groningen. Nu nog is de provincie Groningen eigenaar van de grond en legt de verantwoordelijkheid voor het beheer bij de Kolhamsters. In 2017 zal het eigendom worden overgedragen aan Staatsbosbeheer.  De naam ‘Mainschoar’ (gemeenschappelijke grond waarop de inwoners samen komen om allerlei zaken te regelen en te vieren) past prima, want het is de bedoeling naast samen beheren, er ook met enige regelmaat dingen te doen en te vieren. De betrokken partijen hebben in een projectplan afspraken over de eenmalige omvorming en het daaropvolgende beheer vastgelegd.


Partners

Vereniging Dorpsbelangen Kolham, Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren, Staatsbosbeheer, de gemeente Slochteren en de Mycologische (paddenstoelen) Werkgroep Groningen, Staatsbosbeheer en provincie Groningen


 Meer info

Projectplan Kolhamster Mainschoar 04-01-2016


Contact

Wout de Boer (vz vereniging Dorpsbelangen Kolham)