Levend lab natuur-inclusieve veehouderij

Initiatief in het kort

Een experimenteeromgeving creëren waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden in een netwerk samenwerken aan innovatieve oplossingen voor economische, ecologische en sociaal-culturele vraagstukken die spelen voor natuur-inclusieve veehouderijen. Het Living Lab is vooral gericht op toepassing in de praktijk.


Steun van Tweede Natuur

Ondersteuning van vernieuwing en innovatie via actieve sturing op kennisagenda’s, ondersteunen van inspiratiesessies en het creëren van experimenteerruimte.


Partners

Melkveehouders, onderzoekers, ondernemers, natuurbeschermers, kunstenaars, burgers en overheden (waaronder de provincie Friesland).


Meer info

Living Lab voor natuurinclusieve landbouw

Netwerk Natuurinclusieve Landbouw, o.a. over bezoek Joel Slatin op 21-11 en 22-11 aan Nederland


Contact

Living Lab

Twitter: @keninggreide