Natuur in bedrijf

Initiatief in het kort

Steeds meer bedrijven op bedrijventerreinen zien de voordelen van vergroening van deze terreinen voor het welzijn van hun personeel en daarmee van de aantrekkelijkheid en economische waarde van hun vestiging – initiatiefnemers hebben voorbeelden van vergroening ontwikkeld.


Steun van Tweede Natuur

Hulp bij inzet expertise, en communicatie over voortgang. Via het programma werkt Alterra aan een plan van aanpak voor de opschaling van groene bedrijventerreinen.


Partners

Duurzaam Door, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, NL Greenlabel, Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling, Natuur en Milieu Overijssel.


Meer info

https://www.duurzaamdoor.nl/nieuws/groene-bedrijventerreinen-floreren

Over het plan van aanpak: Robbert Snep (W)UR

Artikel Biodiversiteit op bedrijventerreinen, het kan wèl!


Contact

tarsy.lossbroek@rvo.nl