Natuurlijk sporten

Initiatief in het kort

Veel sportterrein ogen groen, maar zijn in ecologisch opzicht woestijnen en daardoor erg onaantrekkelijke verblijfplaatsen. Via een groene tafel verkennen de partners de mogelijkheden om sportterreinen echt te vergroenen.


Steun van Tweede Natuur

Initiatiefnemers vragen ondersteuning bij de opstart van de groene tafel.


Partners

Beheerders, eigenaren en gebruikers van sportterreinen samen met natuurorganisaties en partijen uit de recreatie.


Meer info

http://www.vlinderstichting.nl

(een verslag van de drie groene tafel-bijeenkomsten en interviews met betrokkenen is binnenkort beschikbaar)


Contact

Albert Vliegenthart, Vlinderstichting