Nieuwe stedelijke natuur

Initiatief in het kort

De initiatiefnemer werken via een Green Deal aan een platform en aan pilots voor gemeentes en ontwikkelaars die stedelijk gebied om willen toveren in natuurlijk en duurzaam groen. Doel is om samen met circa 40 gemeentes 1.000 hectare stedelijke natuur op een duurzame en verantwoorde manier te realiseren. De Green Deal is in 2016 in de prijzen gevallen.


Steun van Tweede Natuur

Nieuwe stedelijke natuur heeft belang bij zoveel mogelijk publiciteit en kan daarnaast van overheden een (bestuurlijk) steuntje in de rug goed gebruiken.


Partners

NL Greenlabel, Vlinderstichting, Platform 31, VNG, Ministerie van EZ.


Meer info

http://www.nlgreenlabel.nl/uitgelicht/nieuwe-stedelijke-natuur/

 


Contact

Lodewijk Hoekstra