Podium aan Particulier Natuurbeheer

Kern van het initiatief

Tweede natuur streeft ernaar dat een duurzame omgang met natuur een vanzelfsprekend wordt in ons dagelijks denken en doen. Maar er is al een groep die natuur in de genen heeft: de Particulier Natuurbeheerders. Deze mensen hebben een eigen stukje natuur gevormd en beheren dat om cultuurhistorische waarden te bewaren, een schuilplaats voor planten en dieren te behouden, of gewoon, om de traditie voort te zetten. Afhankelijk van de aard en ligging worden excursies gegeven, scholen betrokken of wordt het het zondagsommetje van het buurtschap.


Wie werken samen

Natuurcollectief Fryslan, Het Friesch Grondbezit, Coöperatieve Unie van Bosgroepen, Provincie Fryslân.


Steun van Tweede Natuur

Bijdragen aan ‘who’s-who?’ van particulier natuurbeheer in Friesland, te verschijnen in voorjaar 2017 (in boekvorm en pdf).


Meer info

http://www.natuurcollectieven.nl


Contact

Tineke de Vries