Stelling 2.0

Initiatief in het kort

De verdedigingslinie van Amsterdam (De stelling van Amsterdam) kan als basis dienen voor de aanleg van een groene klimaatgordel – een geheel van planten en bomen die zowel de hoogwaterveiligheid als de volksgezondheid (fijnstof) van de stad ten goede komen. Een voorbeeld voor andere steden?


Partners

Initiatiefnemer Ton van Oostwaard, 30 gemeenten, RWS, WUR, RVO, teeltbedrijven in Aalsmeer, Floriade Almere.


Meer info

http://www.destelling2.nl/


Contact

Ton van Oostwaard