Voedselbossen

Initiatief in het kort

Het Initiatief Bewust Bodemgebruik heeft begin 2016 met een grote groep betrokkenen ingezoomd op hun ambities voor voedselbossen en agroforestry. Daaruit kwam de behoefte naar voren om “meters” te maken en de wens om via een Green belemmeringen met regelgeving op te lossen en krachten te bundelen.


Steun van Tweede Natuur

Tweede Natuur ondersteunt de Green Deal die is opgestart door de stichting Voedselbosbouw Nederland. Partijen gaan met elkaar aan de slag om knellende regelgeving op te ruimen, verdienmodellen te onderzoeken, het areaal te vergroten en elkaars ambities te versterken.


Partners

Stichting Voedselbosbouw Nederland, Ministerie van I&M, Voedselbos Ketelbroek, De Waard Eetbaar Landschap, Initiatief Bewust Bodemgebruik, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Federatie Particulier Grondbezit, Ministerie van EZ en diverse andere partijen die zich na de start de zomer van 2016 gaan aansluiten.


Meer info

Wat is een voedselbos?

Foodforest Ketelbroek


Contact

De Waard eetbaar landschap